Deutsch / Nederlands

De sociëteit

Op ons kantoor, waarvan de oorsprong in de dertigerjaren van de vorige eeuw liggen, zijn tegenwoordig 8 advocaten werkzaam, waarvan er 2 tegelijkertijd notaris zijn.

Daarmee zijn wij in het noordelijke Munsterland een van de grootste advocatenkantoren.

Deze grootte is geen doel op zich, maar werd bewust nagestreefd in het besef dat de toenemende rechtelijke inschaling van alle leefgebieden en de daarmee gepaard gaande stroom aan wetgeving, een nog sterkere specialisatie van de advocaten zou vergen, die alleen in het kader van een groter aantal advocaten kan worden gerealiseerd.

Ondanks onze grootte zijn wij geen anonieme rechtsfabriek. Bij ons heeft iedere cliënt z’n persoonlijke contactpersoon.